Các khóa học của giảng viênThông tin chuyên gia

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Phó Giám Đốc CEN Long Biên
  • Giám đốc phát triển dự án - CENLAND

II. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • Nên duyên với BĐS từ 3/2015 với khởi điểm là NVKD
  • Chỉ sau 1 năm, 04/2016 anh đã xuất sắc trở thành TPKD Cengroup
  • Đến 12/2017, được sự tin tưởng của BLĐ cty, anh tiếp tục tiến một bước tiến lớn tiếp theo trong lĩnh vực BĐS với vị trí PGĐ CEN Long Biên và PM quản lý dự án
  • Một số dự án đã triển khai : Gamuda Land (Camelia Homes, Iris Homes, Dahlia Homes), dự án Valencia Garden, dự án One18, dự án Eden Rose,...
© 2016 Cenland