Các khóa học của giảng viênThông tin chuyên gia

I. THÔNG TIN CƠ BẢN
  • Phó Giám Đốc hệ thống STDA miền Trung
  • Giám đốc phát triển Dự án - CTCP Bất động sản Thế kỷ - CENLAND.
II. KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG
  • Các dự án từng triển khai: Sentosa City, Sentosa Riverside, Movenpick Cam Ranh Resort, Ngọc Dương Riverside - The Gardens
  • 2012-2014: Quản lý mạng lưới - Ngân hàng VPBank
  • 2014-2015: Quản lý hiệu quả mạng lưới các chi nhánh tại HN - Ngân hàng Quân Đội
© 2016 Cenland