Các khóa học của giảng viênThông tin chuyên gia

  • Với trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn quản lý doanh nghiệp, MCG đã đồng hành cùng gần 400 tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam trong các dự án tư vấn về phát triển kinh tế, xây dựng mô hình tổ chức, tối ưu hóa hệ thống quản trị điều hành, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh, thiết kế hệ thống lương thưởng và đánh giá kết quả công việc. Đồng thời, MCG đã khẳng định vị trí đối tác tin cậy với các định chế tài chính lớn trên thế giới như Ngân hàng Thế giới (World Bank), Tập đoàn Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) trong các dự án phát triển môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính sách phục vụ sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
  • Website: http://mcg.com.vn/
  • Địa chỉ: 52 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội    Tel: (024) 3935 0082    Email: mcg@mcg.vn    Hotline: 097 567 4766
© 2016 Cenland