Các khóa học của giảng viênThông tin chuyên gia

I. THÔNG TIN CƠ BẢN
  • Anh Đặng Thái Sơn đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc phát triển dự án - CTCP Bất động sản Thế kỷ - CENLAND
II. KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG
  • Anh Đặng Thái Sơn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án lớn nhỏ của Tập đoàn, tiêu biểu nhất là dự án Condotel Marina Hạ Long
© 2016 Cenland