Các khóa học của giảng viênThông tin chuyên gia

I. THÔNG TIN CƠ BẢN
  • Anh Bùi Quốc Hưng hiện đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc phát triển dự án - CTCP Bất động sản Thế kỷ - CENLAND
II. KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG
  • Anh Bùi Quốc Hưng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động phát triển các dự án lớn của Tập đoàn như Dự án Imperia Sky Garden, dự án The Emerald, dự án Eco - Lake View.
© 2016 Cenland