I. Đối tượng

  • Mentor (Chuyên gia tư vấn BĐS) đang hỗ trợ và phát triển sàn liên kết ,connector

II. Mục đích

  • Giúp Mentor nắm rõ tất cả các thao tác trên website nghemoigioi.vn để phục vụ công việc như: check căn và tìm hiểu thông tin dự án, giao dịch online, đào tạo online, quản lí hệ thống bán hàng, sử dụng APP điện thoại

Khóa học

HƯỚNG DẪN MENTOR THAO TÁC WEB NGHEMOIGIOI.VN
HDW – Bài 1: Hướng dẫn xem bảng hàng chi tiết, check căn online 00:00:00
HDW – Bài 2: Cách thực hiện giao dịch Online 00:00:00
HDW – Bài 3: Tham gia các khóa đào tạo 00:00:00
HDW – Bài 4: Hướng dẫn quản lý mentor, connector 00:00:00
HDW – Bài 5: Hướng dẫn cài đặt sử dụng app nghemoigioi.vn 00:00:00
KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Hướng dẫn Mentor các thao tác trên web – Kiểm tra cuối khóa 00:10:00

Tiểu sử tác giả

MUA KHÓA HỌC
  • 1.000.000 
  • 365 Days
55 Sinh viên đăng ký
© 2016 Cenland