Mời bạn Download Tài liệu học tập tại đây: Giáo trình học

Khóa học

HỌC TIẾNG HÀN - THẬT DỄ DÀNG (TRUNG CẤP I)
HTH3 – Bài 1: Cuộc sống ở trường học (Từ vựng, ngữ pháp) 00:16:20
HTH3 – Bài 2: Cuộc sống ở trường học (Kỹ năng đọc) 00:09:04
HTH3 – Bài 3: Cuộc sống ở trường học (Kỹ năng nói) 00:08:58
HTH3 – Bài 4: Quan hệ xã hội (Từ vựng, ngữ pháp) 00:12:32
HTH3 – Bài 5: Quan hệ xã hội (Kỹ năng đọc) 00:08:14
HTH3 – Bài 6: Quan hệ xã hội (Kỹ năng nói) 00:09:28
HTH3 – Bài 7: Sức khỏe (Từ vựng, ngữ pháp) 00:09:35
HTH3 – Bài 8: Sức khỏe (Kỹ năng đọc) 00:06:52
HTH3 – Bài 9: Sức khỏe (Kỹ năng nói) 00:07:51
HTH3 – Bài 10: Mua sắm (Từ vựng, ngữ pháp) 00:12:48
HTH3 – Bài 11: Mua sắm (Kỹ năng đọc) 00:09:16
HTH3 – Bài 12: Mua sắm (Kỹ năng nói) 00:09:09
HTH3 – Bài 13: Nấu ăn (Từ vựng, ngữ pháp) 00:07:22
HTH3 – Bài 14: Nấu ăn (Ngữ pháp – 2) 00:07:08
HTH3 – Bài 15: Nấu ăn (Kỹ năng đọc) 00:07:54
HTH3 – Bài 16: Nấu ăn (Kỹ năng nói) 00:10:06
HTH3 – Bài 17: Ngân hàng (Từ vựng, ngữ pháp) 00:10:24
HTH3 – Bài 18: Ngân hàng (Kỹ năng đọc) 00:07:01
HTH3 – Bài 19: Ngân hàng (Kỹ năng nói) 00:11:21
HTH3 – Bài 20: Tính cách (Từ vựng, ngữ pháp) 00:12:17
HTH3 – Bài 21: Tính cách (Kỹ năng đọc) 00:11:07
HTH3 – Bài 22: Tính cách (Kỹ năng nói) 00:09:38
HTH3 – Bài 23: Lỗi lầm (Từ vựng, ngữ pháp) 00:06:42
HTH3 – Bài 24: Lỗi lầm (Ngữ pháp – 2) 00:07:15
HTH3 – Bài 25: Lỗi lầm (Kỹ năng đọc) 00:08:01
HTH3 – Bài 26: Lỗi lầm (Kỹ năng nói) 00:08:14
HTH3 – Bài 27: Chuyển nhà (Từ vựng, ngữ pháp) 00:09:23
HTH3 – Bài 28: Chuyển nhà (Ngữ pháp – 2) 00:07:48
HTH3 – Bài 29: Chuyển nhà (Kỹ năng đọc) 00:09:47
HTH3 – Bài 30: Chuyển nhà (Kỹ năng nói) 00:11:50
HTH3 – Bài 31: Du lịch (Từ vựng, ngữ pháp) 00:15:34
HTH3 – Bài 32: Du lịch (Kỹ năng đọc) 00:07:42
HTH3 – Bài 33: Du lịch (Kỹ năng nói) 00:10:41
HTH3 – Bài 34: Những điều lo lắng (Từ vựng, ngữ pháp) 00:11:58
HTH3 – Bài 35: Những điều lo lắng (Ngữ pháp – 2) 00:05:27
HTH3 – Bài 36: Những điều lo lắng (Kỹ năng đọc) 00:07:57
HTH3 – Bài 37: Những điều lo lắng (Kỹ năng nói) 00:10:03
HTH3 – Bài 38: Internet (Từ vựng, ngữ pháp) 00:11:41
HTH3 – Bài 39: Internet (Kỹ năng đọc) 00:10:35
HTH3 – Bài 40: Internet (Kỹ năng nói) 00:08:46
HTH3 – Bài 41: Hy vọng (Từ vựng, ngữ pháp) 00:09:02
HTH3 – Bài 42: Hy vọng (Ngữ pháp – 2) 00:05:52
HTH3 – Bài 43: Hy vọng (Kỹ năng đọc) 00:09:30
HTH3 – Bài 44: Hy vọng (Kỹ năng nói) 00:09:17
HTH3 – Bài 45: Phim lẻ và phim bộ (Từ vựng, ngữ pháp) 00:11:01
HTH3 – Bài 46: Phim lẻ và phim bộ (Kỹ năng đọc) 00:09:08
HTH3 – Bài 47: Phim lẻ và phim bộ (Kỹ năng nói) 00:08:25
HTH3 – Bài 48: Lễ phép và quy tắc (Từ vựng, ngữ pháp) 00:08:37
HTH3 – Bài 49: Lễ phép và quy tắc (Kỹ năng đọc) 00:11:07
HTH3 – Bài 50: Lễ phép và quy tắc (Kỹ năng nói) 00:08:18

Tiểu sử tác giả

 • Cựu sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, Trường đại học Hà Nội. Hiện là giáo viên kiêm phiên dịch tiếng Hàn
1. Là người thành lập:
 • (1) Trang Fanpage dạy tiếng Hàn miễn phí: "Tiếng Hàn bá đạo thầy Khánh" (Hiện nay đã có hơn 14.000 người Follow và Like Page)
 • (2) Nhóm học tiếng Hàn: "Học tiếng Hàn với thầy Khánh bá đạo" (Hiện nhóm có hơn 12.000 thành viên).
2. Kinh nghiệm
 • Giảng dạy tại một số Trung tâm tiếng Hàn ở Hà Nội và dạy gia sư cho cả người Hàn người Việt từ năm 2012.
 • Biên phiên dịch Hàn-Việt, Việt-Hàn từ năm 2013 đến nay. Đã từng dịch cho Sam Sung và nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam và Hàn Quốc .
3. Thành tích nổi bật
 • Giải 3 cuộc thi "Rung Chuông Vàng" tiếng Hàn Quốc lần thứ VII toàn quốc do Trung tâm giao lưu văn hóa Việt-Hàn tổ chức năm 2013.
 • Số lượng học viên đào tạo từ năm 2013 đến nay khoảng trên 3000 người.
MUA KHÓA HỌC
 • 799.000 
 • 365 Days
0 Sinh viên đăng ký
  © 2016 Cenland